Advertentie:
26 September 23:29 Alcoholcontrole|Leiden|Zuid Holland|
Thv de Rijnsburgerweg
Thv de Kooilaan
Thv de Lammenschansweg
Thv de Ehrenfestweg
Thv de Provincialeweg
Thv de Gooimeerlaan (Tankstation Shell)
Thv de Provincialeweg
19 December 18:02 Alcoholcontrole|Leiden|Zuid Holland|
Thv de Lammenschansweg
14 November 22:18 Alcoholcontrole|Leiden|Zuid Holland|
Thv de Provincialeweg N445
Thv Oude Herengracht hoek Herensingel
Thv de Doctor Lelylaan N206
Ter hoogte van de Rijndijk (brug)
Ter hoogte van de Maresingel
Ter hoogte van de Lammenschansweg
Ter hoogte van de Lammeschansweg
16 November 17:34 Alcoholcontrole|Leiden|Zuid Holland|
Ter hoogte van de Plesmanlaan (McDonald’s)
Ter hoogte van de Molenwerf
Ter hoogte van de Plesmanlaan
Mobiele controle: Ter hoogte van de Herensingel
Ter hoogte van de Geregracht
Advertentie: